Parduotuvės paslaugų teikimo taisyklės

Parduotuvės paslaugų teikimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą šioje internetinėje Parduotuvėje.
 2. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti paslaugų užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas paslaugas-prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Klientas sutinka, kad pažymėjus sutikimą pirmojo užsakymo metu, kitų pirkimų metu jis būtų pažymėtas automatiškai. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
 3. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 4. Parduotuvė turi teisę koreguoti Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

 

Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas apsilankęs Parduotuvės tinklalapyje pasirenka jam tinkančias paslaugas-prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas paslaugų-prekių užsakymas.
 2. Pasirinkdamas prekes Klientas patvirtina turintis pakankamai kompetencijos pasirinkti jam tinkamų savybių paslaugas-prekes.
 3. Suformavus paslaugų-prekių užsakymą, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms paslaugoms-prekėms suteikti-pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo bei pristatymo ir sąskaitų išrašymo tikslais, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 4. Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų Parduotuvės pateikiamų pristatymo būdų variantų. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti užsakyme nurodytu adresu arba bus jo atstovas, galintis priimti pristatytas prekes.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas į Parduotuvę. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, kurią atsiskaitymams pasirinko Klientas.
 6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką apie gautą užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus Kliento apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per 7 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.
 7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 9. Susitarimas pagal Taisykles pirkimo metu sudaromas ir vykdomas Kliento pasirinkta, Parduotuvėje prieinama kalba.
 10. Užsakymas yra atšaukiamas per įmanomai trumpiausią laiką, kai Klientas kreipiasi į Parduotuvę Parduotuvėje nurodytais Klientų aptarnavimo kontaktais ir išreiškia norą atšaukti Užsakymą.

 

 1. Užsisakius RasaLifestyle.com- RasaLifestyle.lt prenumeratą kurį prasideda kitą dieną nuo Jūsų 7 dienų bandomojo laikotarpio, bus nuskaičiuojama pasirinkta abonemento suma.

 2. Prenumeratą bet kada galite atšaukti susiekę ir užpilde prašymą el-paštu: [email protected]
 3. Abonementai yra 1 mėnesio, 3 mėnesių, 12 mėnesių ir atitinkamai turi galiojimo laiką: 30 kalendorinių dienų, 90 kalendorinių dienų, 360 kalendorinių dienų.
 4. Abonementui pasibaigus galiojimui ir neparašius prašymo nutraukti abonemento galiojimo, abonementas pratesiamas tokioam pačiam laikotarpiui kaip ir buvo prieš tai.
 5. Pinigai už abonementus nėra grąžinami.
 6. Abonementui pasibaigus galiojimui ir nepavykus nuskaičiuoti pinigus nuo kliento kortelės, bus meginama nuskaičiuoti pakartotinai, nepavykus nuskaičiuoti numatytos sumos, abonementas stabdomas ir Klientas pašalinamas iš mokamos Facebook grupės, Klientui pranešti neprivaloma.
 7. Įsigijus abonemantą į nurodytą emailą gausite informaciją, apie Facebook grupę, kitą naudingą informaciją, taip pat gausite duomenys, kaip prisijungti į mokamą Facebook grupę.
 8. Nesusismokėjus už abonementą, neprasitesus abonemento, Klientas yra pašalinamas iš mokamos Facebook grupės.
 9. Visa medžiaga pateikta mokamoje Facebook grupėje yra Rasos Vilkienės nuosavybė. Kopijuoti, platinti be Rasos Vilkienės sutikimo DRAUDŽIAMA
 10. Grupėje draudžiama: talpinti reklamas, talpinti neigiamą informaciją apie paslaugos tiekėją, gerbti kitus Klientus, nesilaikant taisyklių, pažeidėjas bus perspėtas, pakartotinai pažeidus taisykles, Klientas bus pašalintas iš grupės ir pinigai nebus grąžinami.
 11. Abonementas pradeda galioti nuo apmokėjimo datos ir galioja 30-90-360 dienų.

 

 

Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
 2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamos techninės įrangos (pvz. monitoriaus) ypatybių.
 3. Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos su Pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).
 5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai Parduotuvei el. paštu arba kitais jos nurodytais kanalais, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvei per su Klientu suderintą protingą terminą trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
 6. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
 7. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Parduotuvė įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 8. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
 9. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.
 10. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
 11. Tais atvejais kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Parduotuvė įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
 12. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį bei siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
 13. Pasitaikius prekėms su gamintojo broku, Parduotuvė įsipareigoja pakeisti brokuotas prekes per įmanomai trumpiausią laiką. Jei brokuotų prekių pakeisti neįmanoma, tuomet Parduotuvė arba grąžina pinigus Klientui, arba pakeičia prekes analogiškomis.
 14. Klientas turi teisę kokybiškas prekes, be jokios paaiškinamos priežasties grąžinti per 30 dienų nuo jų įsigijimo. Tokiu atveju transporto išlaidas apmoka Klientas. Grąžinamos prekės turi būti nepažeistos, nenaudotos, tinkamos vėl parduoti, originalioje pakuotėje ir kitaip atitikti pirkimo metu buvusią būklę.
 15. Prekių grąžinimas netaikomas pagal specialius Kliento nurodymus pagamintoms Prekėms, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Kliento asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Kliento asmeninėms reikmėms.
 16. Prekių grąžinimas netaikomas supakuotoms Prekėms, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

Apmokėjimo tvarka ir terminai už prekes

 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje užsakymo metu nurodomu būdų.
 2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.
 3. Elektroninė sąskaita už Užsakymą suformuojama ir Klientui išsiunčiama Kliento registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu tuomet, kai Parduotuvė išsiunčia Užsakymą. Klientas taip gali atsisiųsti elektroninę sąskaitą prisijungęs prie savo paskyros Parduotuvėje ir peržiūrėjęs Užsakymo detalizaciją.

 

Prekių išsiuntimas ir pristatymas

 1. Klientas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
 2. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
 4. Jei prie prekės nurodomas prekės likutis Pardavėjo sandėlyje, tai ši informacija yra orientacinė prekių likučių informacija, kuri gali pakisti užsakymo vykdymo metu ir kuri negarantuoja, kad užsakymo vykdymo metu prekė tikrai bus Pardavėjo sandėlyje. Jei prekių likutis sandėlyje nėra pakankamas, tuomet Klientui prekės aprašyme pateikiamas apytikslis prekės išsuntimo laikas.
 5. Užsakymai išsiunčiami tik pilnai sukomplektuoti ir tik Pardavėjo darbo metu.
 6. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių išsiuntimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
 7. Užsakymai pristatomi tik Pardavėjo ar jo įgalioto atstovo darbo metu. Įprastas pristatymo laikas yra nurodomas pristatymo būdo aprašyme ir priklauso nuo Kliento pristatymo būdo pasirinkimo. Pristatymo laikas skaičiuojamas nuo užsakymo išsiuntimo momento. Įprastas pristatymo laikas gali kisti priklausomai nuo Kliento gyvenamos vietos, jo nurodytų duomenų tikslumo bei kitų aplinkybių.
 8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
 9. Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Klientui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Klientas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Klientui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
 10. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas pagal prekių svorį ir pristatymo vietą. Mokestis yra automatiškai paskaičiuojamas vykdant užsakymą ir yra matomas prieš galutinai patvirtinant užsakymą.

 

Komentarų talpinimas

 1. Visas komentarų talpinimo Prekių komentaruose taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja Parduotuvė. Bet koks komentaro talpinimas Parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.
 2. Parduotuvė visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek Lietuvos Respublikos teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu pasilieka teisę šalinti bet kokius Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.
 3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą Parduotuvėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.

 

Baigiamosios nuostatos

 1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami kontaktų puslapyje nurodytais rekvizitais arba specialiose tam skirtose formose.
 2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.