1.1. Įsigytų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos bei grąžinamos remiantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis “Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, 2000 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso Nr. VIII-1864 6 knygos nuostatomis.

1.2. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę (-es), turi užpildyti prekių grąžinimo formą, kuri yra pridedama kartu su pristatoma preke bei yra skelbiama internetinėje svetainėje www.newrasalifestyle.com. Prekių grąžinimo forma turi būti pridedama kartu su grąžinama preke arba siunčiama el.paštu: info@newrasalifestyle.com.

1.3. 1.1. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Jam dienos apie tai informuodamas Pardavėją 1.2. punkte nustatyta tvarka.

1.4. Pirkėjas, grąžindamas prekes, turi laikytis šių sąlygų:
1.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
1.4.2. prekė negali būti sugadinta Pirkėjo;
1.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
1.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

1.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

1.6. 1.1. punkte numatyta teisė suteikiama tik Pirkėjui, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju. LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 19 dalyje yra nustatyta, jog vartotoju - fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
1.6.1. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti 1.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:
1.6.2. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
1.6.3. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
1.6.4. supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
1.6.5. laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių;
1.6.6. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;
1.6.7. taip pat kitais Civilinio kodekso, 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.

1.7. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami bankiniu pavedimu ir tik į mokėtojo nurodytą banko sąskaitą.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password